Phân loại hoạt động, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư bất động sản

Phân loại hoạt động đầu tư bất động sản Hoạt động đầu tư BĐS rất đa dạng, việc phân loại có nghĩa trong khâu thẩm định dự án, quản lý việc thực hiện các hoạt động đầu tư BĐS. Việc phân loại theo các tiêu thức: –      Theo quan hệ quản lý của đầu tư: […]

Vai trò của đầu tư bất động sản và những đặc điểm của đầu tư kinh doanh bất động sản (P1)

Vai trò của đầu tư bất động sản –   Đầu tư BĐS là một hiện tượng kinh tế khách quan trong nền kinh tế hàng hoá, kinh tế hàng hoá phát triển, đầu tư được mở rộng cả về phạm vi, quy mô và hình thức. Một nền kinh tế hàng hoá không thể tồn […]

Các kỹ năng giao tiếp kinh doanh và kỹ năng đàm phán trong giao dịch bất động sản (P1)

Các kỹ năng giao tiếp kinh doanh Khái niệm Giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin qua lại nhằm tạo mối quan hệ. Giao tiếp được hiểu ở 4 cấp độ khác nhau: –      Cấp độ 1: Giao lưu xã hội –      Cấp độ 2: Một mối quan hệ cụ thể –      Cấp […]