Nhân tố con người, máy móc thiết bị và quản trị kinh doanh ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư kinh doanh BDS của DN

nhân tố con người, máy móc thiết bị Nhân lực là yếu tố then chốt đối với sự phát triển của mỗi công ty. Vì vậy, các doanh nghiệp không tiếc công sức đầu tư cho công tác tuyển dụng với mong muốn xây dựng được đội ngũ nhân sự trình độ cao. Trong khi […]

Nhân tố vốn ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp

Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp nhân tố vốn Vốn là điều kiện không thể thiếu được để một doanh nghiệp được thành lập và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong mọi loại hình doanh nghiệp, vốn phản ánh nguồn […]

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư BĐS khi đưa vào sử dụng

Sức tăng trưởng Chỉ số sức tăng trưởng giúp hiểu rõ mức độ tăng trưởng và sự mở rộng về quy mô của công ty. Chúng chỉ ra mức độ tăng trưởng hàng kỳ (tháng, quý, năm…) về doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Trường hợp lý tưởng là tăng trưởng doanh thu […]

Quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản khi dự án đâu tư bất động sản đi vào hoạt động (P2)

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng3. quản lý thế chấp Thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung phải được sự đồng ý bằng văn bản của các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung. Các chủ sở hữu […]

Quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản khi dự án đâu tư bất động sản đi vào hoạt động (P1)

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngQuản lý hoạt động kinh doanh bất động sản khi dự án đầu tư bất động sản đi vào hoạt động Xu thế mới trên thị trường là sau khi đầu tư xây dựng xong, thường […]