Nhân tố vốn ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp

Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp nhân tố vốn Vốn là điều kiện không thể thiếu được để một doanh nghiệp được thành lập và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong mọi loại hình doanh nghiệp, vốn phản ánh nguồn […]

Quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản khi dự án đâu tư bất động sản đi vào hoạt động (P2)

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng3. quản lý thế chấp Thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung phải được sự đồng ý bằng văn bản của các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung. Các chủ sở hữu […]

Quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản khi dự án đâu tư bất động sản đi vào hoạt động (P1)

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngQuản lý hoạt động kinh doanh bất động sản khi dự án đầu tư bất động sản đi vào hoạt động Xu thế mới trên thị trường là sau khi đầu tư xây dựng xong, thường […]

Quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản (P1)

Quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: “Quản lý chặt chẽ đất dai và TTBĐS” là một trong bốn hoạt động chủ yếu để “tạo lập đồng bộ các yếu […]

Hợp đồng đấu giá, quảng cáo và quản lý bất động sản

hợp đồng đấu giá bất động sản Hợp đồng đấu giá BĐS bao gồm các nội dung: –       Tên, địa chỉ của bên đấu giá và bên yêu cầu đấu giá BĐS, –       BĐS được đấu giá, –       Thời gian, địa điểm đấu giá, hình thức đấu giá, –       Giá khởi điểm của BĐS được […]