Quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản khi dự án đâu tư bất động sản đi vào hoạt động (P2)

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng3. quản lý thế chấp Thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung phải được sự đồng ý bằng văn bản của các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung. Các chủ sở hữu […]

Thủ tục thực hiện và nội dung của dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Thủ tục thực hiện và nội dung của dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Quy định chung 1. Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức kinh tế, cá nhàn nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước […]