Khái niệm, đặc điểm của đàm phán và các giai đoạn đàm phán trong giao dịch bất động sản (P1)

Khái niệm và đặc điểm của đàm phán a) Khái niệm Đàm phán là hành vi và quá trình các bên tiến hành trao đổi, thảo luận về mối quan tâm chung hoặc những điểm còn bất đồng nhằm đến một thoả thuận thống nhất và xây dựng mối quan hệ lâu dài. Nguyên nhân […]