Các kỹ năng giao tiếp kinh doanh và kỹ năng đàm phán trong giao dịch bất động sản (P1)

Các kỹ năng giao tiếp kinh doanh Khái niệm Giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin qua lại nhằm tạo mối quan hệ. Giao tiếp được hiểu ở 4 cấp độ khác nhau: –      Cấp độ 1: Giao lưu xã hội –      Cấp độ 2: Một mối quan hệ cụ thể –      Cấp […]

Khái niệm, đặc điểm của đàm phán và các giai đoạn đàm phán trong giao dịch bất động sản (P1)

Khái niệm và đặc điểm của đàm phán a) Khái niệm Đàm phán là hành vi và quá trình các bên tiến hành trao đổi, thảo luận về mối quan tâm chung hoặc những điểm còn bất đồng nhằm đến một thoả thuận thống nhất và xây dựng mối quan hệ lâu dài. Nguyên nhân […]