Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng 1. Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng gồm các nội dung: –      Tên, địa chỉ của bên cho thuê mua và bên thuê mua, –      Các thông tin về nhà, công trình xây dựng theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS, –      […]

Hợp đồng thuê BĐS (quyền sử dụng đất) trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Hợp đồng thuê BĐS (quyền sử dụng đất) 1. hợp đồng thuê quyền sử dụng đất gồm các nội dung tương tự hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng 2. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất a) Quyền của bên cho thuê quyền sử dụng đất: –      Yêu […]

Hợp đồng thuê BĐS (nhà, công trình xây dựng) trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Hợp đồng thuê BĐS (nhà, công trình xây dựng) 1. hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng gồm các nội dung: –       Tên, địa chỉ của bên cho thuê và bên thuê, –       Các thông tin về BĐS theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS, –       Giá thuê BĐS, –       Phương thức và […]

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh bất động sản

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm các nội dung: –      Tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, –    Các thông tin về quyền sử dụng đất theo quy định về công khai thông tin BĐS đưa vào kinh […]

Các loại hợp đồng và nội dung chính, quyền và nghĩa vụ của hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Các loại hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản Các loại hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản được quy định trong Luật Kinh doanh BĐS gồm: Hợp đồng KDBĐS và Hợp đồng kinh doanh dịch vụ BĐS. Cụ thể: a) Hợp đồng KDBĐS bao gồm: –       hợp đồng […]

Phân loại hoạt động, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư bất động sản

Phân loại hoạt động đầu tư bất động sản Hoạt động đầu tư BĐS rất đa dạng, việc phân loại có nghĩa trong khâu thẩm định dự án, quản lý việc thực hiện các hoạt động đầu tư BĐS. Việc phân loại theo các tiêu thức: –      Theo quan hệ quản lý của đầu tư: […]