Vai trò của đầu tư bất động sản và những đặc điểm của đầu tư kinh doanh bất động sản (P1)

Vai trò của đầu tư bất động sản –   Đầu tư BĐS là một hiện tượng kinh tế khách quan trong nền kinh tế hàng hoá, kinh tế hàng hoá phát triển, đầu tư được mở rộng cả về phạm vi, quy mô và hình thức. Một nền kinh tế hàng hoá không thể tồn […]

Khái niệm, đặc điểm của đàm phán và các giai đoạn đàm phán trong giao dịch bất động sản (P1)

Khái niệm và đặc điểm của đàm phán a) Khái niệm Đàm phán là hành vi và quá trình các bên tiến hành trao đổi, thảo luận về mối quan tâm chung hoặc những điểm còn bất đồng nhằm đến một thoả thuận thống nhất và xây dựng mối quan hệ lâu dài. Nguyên nhân […]