Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) vừa được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao hướng dẫn Thành phố Hà Nội để thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSD đất) và sở hữu nhà (sổ đỏ) dành cho người mua nhà ở […]

Continus reading