Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư BĐS khi đưa vào sử dụng

Sức tăng trưởng

Chỉ số sức tăng trưởng giúp hiểu rõ mức độ tăng trưởng và sự mở rộng về quy mô của công ty. Chúng chỉ ra mức độ tăng trưởng hàng kỳ (tháng, quý, năm…) về doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Trường hợp lý tưởng là tăng trưởng doanh thu đi liền với tăng trưởng lợi nhuận.

a) sức tăng trưởng doanh thu

– Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu:

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư BĐS khi đưa vào sử dụng 1 

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư BĐS khi đưa vào sử dụng 1

Đây là chỉ số quan trọng phản ánh mức độ tăng trưởng về doanh thu của doanh nghiệp cần ghi nhận:

+ So với chỉ tiêu lạm phát: Nếu chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu tăng mà lạm phát giảm hoặc không tăng thì mức độ tăng trưởng theo chiều hướng tốt, số lượng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ tăng (và ngược lại).

+ So sánh mức độ tăng trưởng của thị trường, nếu nhỏ hơn thì có nghĩa doanh nghiệp đang gặp khó khăn về khả năng cạnh tranh và thị phần trên thị trường.

b) Sức tăng trưởng lợi nhuận

 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư BĐS khi đưa vào sử dụng 1

Đây là chỉ số để xem xét mức độ tăng trưởng về lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi sức tăng trưởng của doanh thu được đánh giá mức tăng trưởng về mặt số lượng thì tỷ lệ này đáng giá mức độ mở rộng về mặt chất lượng.

Đánh giá hiệu quả kinh doanh của dự án đầu tư kinh doanh bất động sản

Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư kinh doanh BĐS khi đưa vào khai thác, sử dụng giống như đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh BĐS (nếu dự án đi vào khai thác hình thành một doanh nghiệp).

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tưBĐS khi đưa vào sử dụng

–    Tỷ suất doanh lợi của vốn tự có được tính bằng lợi nhận thu được theo từng năm của từng dự án trên vốn tự có của dự án kinh doanh BĐS,

–    Tỷ suất doanh lợi chung của tổng vốn đầu tư vào dự án BĐS được tính bằng tổng lợi nhuận thu được của từng năm trên vốn chung của dự án kể cả vốn tự có và vốn đi vay,

–    Tỷ suất doanh lợi so với doanh thu hàng năm.

Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xã hội của dự án

Chỉ tiêu này phản ánh lợi ích của cộng đồng, lợi ích của quốc gia được hưởng lợi từ dự án. Các chỉ tiêu này có thể trực tiếp hoặc gián tiếp từ dự án. Đối với các dự án kinh doanh BĐS các chỉ tiêu chủ yếu gồm:

–     Các khoản thuế đóng góp cho nhà nước của dự án gồm: Thuế sử dụng đất, thuế chuyển nhượng QSDĐ, thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp,

–     Thu nhập ngoại tệ hàng năm do dự án tạo ra,

–     Giá trị sản phẩm gia tăng tạo ra hàng năm,

–     Giá trị sản phẩm gia tăng hàng năm so với vốn của dự án,

–     Mức đóng góp hỗ trợ địa phương,

–     Bàn giao hạ tầng đô thị cho địa phương nơi đầu tư dự án như:

+ Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống đường giao thông, điện, nước, công viên cây xanh, hệ thống thông tin liên lạc,

+ Hệ thống hạ tầng xã hội: Trường học, bệnh viện trong dự án.

–     Thu nhập của người lao động,

–     Nâng cao chất lượng môi trường quanh dự án.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội dưới 2 tỷ