Các hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh bất động sản (P1)

Các hoạt động xúc tiến hỗn hợp

a) Quảng cáo

Quảng cáo bao gồm các hoạt động nhằm giới thiệu và thông tin cho người tiêu dùng về BĐS và về doanh nghiệp nhằm kích thích việc mua sắm BĐS và nâng cao uy tín của nhà kinh doanh trên thị trường.

Hiện nay, quảng cáo là một hoạt động xúc tiến thương mại đạt hiệu quả cao, được rất nhiều các doanh nghiệp áp dụng. Tuy nhiên, đối với TTBĐS thì nó chưa thật sự được quan tâm. Sự xuất hiện của các chương trình quảng cáo về BĐS trên các phương tiện thông tin đại chúng không nhiều, nếu không nói là quá ít. Một khó khăn không nhỏ cho các nhà kinh doanh BĐS là do tính đặc thù của từng loại BĐS nên thường không có một chương trình quảng cáo nào có thể áp dụng được cho tất cả các bất động hiện có của doanh nghiệp. Như vây, mỗi loại BĐS chúng ta phải xây dựng một chương trình quảng cáo riêng cho phù hợp.

Để quyết định được phương thức quảng cáo hợp lý, nhà quản trị cần xây dựng chiến lược quảng cáo chi tiết dựa trên cơ sở phân tích đặc điểm của từng loại BĐS, quan hệ cung – Cầu về BĐS đó trên thị trường và các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

– Các phương thức quảng cáo sử dụng cho từng loại BĐS cụ thể sẽ liên quan chặt chẽ tới bản chất và lượng khách hàng tiềm năng trên thị trường. Người quản trị Marketing cần phải nắm vững nhu cầu và sở thích của từng nhóm khách hàng.

Nếu khách hàng là các nhà sản xuất có nhu cầu mua đất đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của mình, Họ thường tìm đến với các nhà môi giới nhiều hơn là đăng báo. Quá trình tìm kiếm BĐS của họ thường không công khai. Cách quảng cáo tốt nhất trong trường hợp này là dùng biển quảng cáo đặt ngay tại nơi có BĐS, hoặc đặt tại các khu trung tâm. Việc cung cấp các thông tin đầy đủ về BĐS cho các tổ chức môi giới nhà đất cũng cần phải được chú trọng.

Khách hàng mua nhà để ở hoặc thuê văn phòng thì thường tìm kiếm thông tin trên các báo, qua người quen, qua các tổ chức môi giới hoặc tự tìm kiếm ở các vùng làn cận. Vì vậy, quảng cáo BĐS trên báo chí lại là phương tiện quảng cáo tốt nhất, bên cạnh đó là qua các tổ chức môi giới, quảng cáo bàng biển,…

– Về quan hệ cung – cầu: Căn cứ vào quan hệ cung cầu về từng loại BĐS trên thị trường để xác định tần suất và phạm vi quảng cáo cho phù hợp

– Nguồn lực tài chính của doanh nghiệp sẽ quyết định đến ngân sách dành cho quảng cáo, từ đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược quảng cáo của doanh nghiệp từ việc lựa chọn các phương tiện để quảng cáo đến việc xác định tần suất cũng như phạm vi quảng cáo cụ thể. Các hình thức và phương tiện để quảng cáo, khuếch trương tuyên truyền về BĐS mà doanh nghiệp có thể sử dụng rất đa dạng và phong phú: Quảng cáo bằng biển hiệu, qua các phương tiện thông tin đại chúng, các catalogue, gửi tờ rơi quảng cáo BĐS qua bưu điện cho khách hàng,…