Các hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh bất động sản (P3)

c) quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng bao gồm các hoạt động nhằm duy trì mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các tầng lớp công chúng thông qua các cuộc tiếp xác được tổ chức một cách thường xuyên và có hệ thống. Thực hiện tốt hoạt động này sẽ giúp doanh nghiệp tranh thủ được sự ủng hộ của các tầng lớp công chúng khác nhau, nâng cao uy tín và thanh thểcủa doanh nghiệp trên thị trường, hình thành ý niệm về doanh nghiệp là một tổ chức kinh doanh có trách nhiệm cao với khách hàng, chống lại những tin đồn và thông tin xấu. Doanh nghiệp kinh doanh BĐS có thể xây dựng quan hệ công chúng bằng cách:

– Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với giới báo chí. Mục đích của hoạt động này nhằm đưa ra những thông tin có tính chất nhận thức về các sự kiện vào các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút được sự chú ý của những người quan tâm.

– Tổ chức tiếp xúc và duy trì tốt mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các tổ chức và cá nhân có vị trí, thế lực và uy tín cao trong xã hội, đặc biệt là các chính trị gia, các vận động viên nổi tiếng.

– Định kỳ tổ chức các cuộc họp báo nhằm tuyên truyền cho BĐS cũng như cho doanh nghiệp.

– Tổ chức thăm hỏi khách hàng và cũng như các đại lý và MGBĐS.

Trong TTBĐS, công tác này có thể gây ra những tác động sâu sắc đến mức độ hiểu biết của xã hội đối với các BĐS mà doanh nghiệp cung ứng, đồng thời chi phí lại thấp hơn nhiều so với quảng cáo. Mặt khác khách hàng thường tin tưởng vào những tài liệu này hơn là các thông tin quảng cáo. (Một bài báo ca ngợi về sự thành công của một doanh nghiệp kinh doanh BĐS với những công trình đảm bảo về chất lượng, hợp lý về kiến trúc sẽ tác động đến hình ảnh của BĐS và công ty đó trong tâm trí khách hàng mạnh hơn là cũng những thông tin đó nhưng khách hàng được biết đến thông qua các chương trình quảng cáo của doanh nghiệp). Vấn đề quan trọng là doanh nghiệp phải xác định rõ nhiệm vụ của mối quan hệ công chúng, lựa chọn những thông tin cần tuyên truyền và cách thức chuyển tải thông tin. Quá trình thực hiện phải được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ và cuối cùng phải đánh giá được những kết quả đạt được nhờ các hoạt động đó. Đế nâng hiệu quả của hoạt động này, các nhân viên làm nhiệm vụ xây dựng quan hệ công chúng của doanh nghiệp phải được tuyển chọn, đào tạo kỹ phải có chế độ thưởng phạt rõ ràng, không nên thay đổi các nhân viên này thường xuyên vì muốn quan hệ tốt thì họ phải có kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn hóa cao trong lĩnh vực này.