Các kỹ năng giao tiếp kinh doanh và kỹ năng đàm phán trong giao dịch bất động sản (P1)

Các kỹ năng giao tiếp kinh doanh

Khái niệm

Giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin qua lại nhằm tạo mối quan hệ. Giao tiếp được hiểu ở 4 cấp độ khác nhau:

–      Cấp độ 1: Giao lưu xã hội

–      Cấp độ 2: Một mối quan hệ cụ thể

–      Cấp độ 3: Một lần giao tiếp cụ thể

–      Cấp độ 4: Tình huống xảy ra cần phải xử lý

Đặc điểm của giao tiếp trong kinh doanh

–      Giao tiếp phản ánh mối quan hệ xã hội: quan hệ giữa người với người trong xã hội.

–      Giao tiếp nhằm thu thập, chuyển tải, trao đổi thông tin.

–     Giao tiếp là một quá trình bày tỏ tư tưởng, tình cảm, cảm xúc và ý chí giữa các cá thể giao tiếp.

–     Mục đích của giao tiếp trong kinh doanh là nhằm phục vụ kinh doanh, nêu nội dung quan trọng trong các thông tin giao tiếp.

Các phương tiện giao tiếp

a) Phương tiện phi ngôn ngữ

–      Những tín hiệu phi ngôn ngữ

+ Giọng nói.

+ Nụ cười, khuôn mặt, ánh mắt.

+ Qua sự vận động của cơ thể.

+ Vận động của đầu.

+ Vận động của tay.

+ Tư thế.

+ Trang phục.

+ Không gian giao tiếp.

b) Phương tiện ngôn ngữ

–       Lời nói.

–       Ngôn ngữ.

Trong giao tiếp cần chú ý kết hợp cả chức năng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.

Các kỹ năng đàm phán

Kỹ năng lắng nghe

“Nói là bạc, im lặng là vàng, lắng nghe là kim cương”.

* Tại sao Phải lắng nghe

Trong quá trình đàm phán lắng nghe đóng một vai trò hết sức quan trọng bởi vì:

–       Nó thoả mãn nhu cầu được tôn trọng của đối phương.

–       Làm cho họ bày tỏ hết những yêu cầu và vơi đi nỗi búc xúc.

–       Thu thập được nhiều thông tin hơn.

–       Tìm hiểu được đối tác của mình rõ hơn.

–       Biết lắng nghe giúp cho người đàm phán giải quyết được nhiều vấn đề khác.

Biện pháp lắng nghe có hiệu quả – Nghe để thấu hiểu. Muốn vậy, khi lắng nghe phải rèn được các kỹ năng:

–      Kỹ năng biểu lộ sự quan tâm, muốn vậy cần phải toàn tâm, toàn ý lắng nghe (tạo ra bầu không khí bình đảng khi đàm phán, phải chăm chú lắng nghe và sự quan tâm còn được biểu hiện qua những cử chỉ phi ngôn ngữ,…).

–      Kỹ năng gợi mở khuyến khích đối tượng (tỏ ra hiểu vấn đề đối tác nói bằng các hành vi như gật đầu, qua nụ cười, ánh mắt, thỉnh thoảng đặt câu hỏi để chứng tỏ mình đang lắng nghe, …), không tỏ thái độ định kiến khi nghe đối tác nói, không nên cướp lời người đang nói.

–      Lắng nghe một cách có chọn lọc: Trên cơ sở chăm chú nghe đối tác nói, nắm bắt được nội dung trọng điểm, tức là phải biết sàng lọc để loại bỏ chỗ giả chọn lấy phần thực chất.

Kỹ năng phản ánh: chủ động phản kích đối phương trên cơ sở diễn đạt lại một cách ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng những vấn đề đối tác vừa đưa ra.