Chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phối và hỗ trợ bán hàng

Chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phối và hỗ trợ bán hàng

Chiến lược sản phẩm và dịch vụ

–      Đa dạng hoá hàng hoá,

–      Khác biệt hoá,

–      Đổi mới thiết kế,

–      Xây dựng thương hiệu,

–      Dịch vụ sau bán hàng,

–      Doanh số.

Chiến lược giá cả bất động sản

–      Giá cả là số tiền khách hàng phải trả cho khi mua hoặc sử dụng dịch vụ BĐS.

–      Nội dung:

+ Lựa chọn chính sách giá và định giá.

+ Nghiên cứu chi phí sản xuất kinh doanh để định giá.

+ Nghiên cứu giá cả sản phẩm, dịch vụ BĐS cùng loại trên thị trường.

+ Nghiên cứu cung cầu, sức mua, thị hiếu của khách hàng để có những quyết định về

giá cả.

+ Chính sách bù lỗ hợp lý.

+ Điều chỉnh giá theo sự biến động của thị trường.

Chiến lược phân phối

–     Là quá trình đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ bằng hai dạng: phân phối trực tiếp và qua các kênh phân phối.

–      Nội dung:

+ Thiết kế và lựa chọn kênh phân phối.

+ Thiết kế mạng lưới phân phối.

+ Xác định lượng dự trữ BĐS.

+ Tổ chức hoạt động bán hàng.

+ Các dịch vụ sau bán hàng: pháp lý, bảo dưỡng, bảo hành…

+ Trả lương cho nhân viên bán hàng.

+ Trưng bày giới thiệu hàng hoá.

Hỗ trợ bán hàng

–      Là tập hợp những hoạt động mang tính thị trường nhằm gây ấn tượng đối với người mua.

–      Được thực hiện thông qua các hình thức: quảng cáo, chào hàng, triển lãm, tuyên truyền, cổ động, quan hệ quần chúng, khuyến mãi…

Các nhân tố ảnh hưởng đến sản phẩm, giá cả, phân phối và hỗ trợ bán hàng

–       Uy tín và thương hiệu,

–       Tinh huống thị trường,

–       Vòng đời sản phẩm,

–       Tính chất BĐS và dịch vụ.

Các quy trình môi giới bất động sản

Quy trình môi giới thuê BĐS đối với các hộ gia đình, cá nhân
 
Chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phối và hỗ trợ bán hàng 1
 
Quy trình môi giới mua BĐS đối với các hộ gia đình, cá nhân
 
Chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phối và hỗ trợ bán hàng 1
 

Quy trình môi giới bán BĐS đi với các hộ gia đình, cá nhân

Chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phối và hỗ trợ bán hàng 1

 

Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản

Văn phòng MGBĐS là pháp nhân hoặc là cá nhân. Nếu là pháp nhân thì phải ít nhất có 2 nhân viên có chứng chỉ MGBĐS, nếu là cá nhân hoạt động MGBĐS phải đãng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Người quản lý điều hành văn phòng môi giới phải có chứng chỉ MGBĐS.

Văn phòng môi giới phải có diện tích tối thiểu 30m2 đủ để hoạt động.

Văn phòng phải có quy chế hoạt động được niêm yết công khai để khách hàng biết.

Văn phòng phải hoạt động thông qua hợp đồng với khách hàng, thu phí môi giới theo thoả thuận và theo quy định của pháp luật.

Hình thành văn phòng môi giới

Để hình thành một văn phòng Môi giới cần:

–      Trang bị cho văn phòng, không cần đòi hỏi nhiều về trang bị.

–     Thông tin quảng cáo cho văn phòng: Tên văn phòng, Chương trình quảng cáo phù hợp.

–     Vấn đề nhân sự: Chọn nhân viên có năng lực để (tăng cao chất lượng cho khách hàng, tăng chất lượng sống cho người Môi giới), Các dạng nhân viên (điều phối viên và niêm yết (MLS), nhân viên về thế chấp, điều phối viên thực địa, nhân viên tìm kiếm khách hàng.

–     Cơ sở bố trí nhân viên và tìm kiếm nhân viên (lên danh sách trách nhiệm của từng bộ phận, liệt kê công việc của từng bộ phận phải làm, Xác định cần bao nhiêu người trong từng bộ phận, có trình độ chuyên môn phù hợp, tính cách của họ, Xem xét trách nhiệm công việc của từng người để tìm ra mức hợp lý).

–     Khi chọn nhân sự cần chú ý: Chọn đúng người và đặt đúng chỗ, Gây dựng lòng tin, Tạo được hình ảnh, sự kính trọng của nhân viên bằng sự chân thành dựa vào tài năng và đạo đức nghề nghiệp, Phải công bằng khích lệ nhân viên tạo sức mạnh đoàn kết, Dựa vào tài đức của nhân viên hơn là sự thân quen.

Quản lý văn phòng môi giới

Điều hành văn phòng môi giới

Ba công việc mà nhà Môi giới phải đảm nhiệm:

+ Vạch mục tiêu và khách hàng kinh doanh.

+ Tổ chức và lãnh đạo thực hiện công việc.

+ Đánh giá và động viên nhân viên văn phòng.

Lập kế hoạch hoạt động

–     Xem xét một số vấn đề cơ bản: Số lượng thương vụ bao nhiêu để đạt mức lợi nhuận mong muốn, Xem chương trình quảng cáo như thế nào?, Cần làm gì để đạt mức bán theo yêu cầu đó.

–     Kế hoạch ngân sách hoạt động cho văn phòng gồm: Quảng cáo, Chi phí liên quan, Chi phí bưu phẩm, điện thoại, Tiền lương nhân viên, Chi phí điện nước, Chi phí bảo hiểm, Khấu hao trang thiết bị văn phòng, Tiền thuê văn phòng, Thuế thu nhập, Chi phí khác.

–      Quản trị tài chính.

–      Quản trị nhân sự.

–      Lập khách hàng nhân sự.

–     Tuyển nhân viên gồm các nội dung: Xác định năng lực chuyên môn của nhàn viên, Động cơ của nhân viên: cách kiểm tra, trắc nghiệm, viết, phỏng vấn, Hình thức đào tạo của nhân viên trước kia, Thời gian thử việc của nhân viên, Lựa chọn người quản lý văn phòng: có năng lực tổ chức…

–      Đào tạo nhân viên.

–      Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên.

–     Đưa ra mức lương thưởng hợp lý: Trả lương dựa trên đóng góp cho doanh nghiệp, Giữ được tính cạnh tranh trên thị trường, Đảm bảo sự công bằng trong đóng góp và hưởng thụ, Mức lương đó phải động viên được nhân viên, Phải phù hợp với điều kiện tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của văn phòng, Chính sách trá lương theo phần cứng và phần mềm.

Phân tích hiệu quả kinh doanh

Các chỉ tiêu để đạt hiệu quả trong kinh doanh.

–     Lợi nhuận/tổng doanh thu: Mức độ lợi nhuận so với khách hàng từng giai đoạn để từ đó có biện pháp phù hợp.

–     Lợi nhuận/ lao động: cho phép người quản lý đánh giá năng suất lao động của các nhân viên giữa các thời kỳ trong năm hoặc so sánh với cùng kỳ trước.

–     Lợi nhuận/ mỗi giao dịch: —> Tìm quy mô giao dịch —> Tìm kiếm các giao dịch lớn và bố trí giao nhiệm vụ cho từng nhân viên phù hợp với năng lực của từng nhân viên./.