Khái niệm, sự cần thiết của dịch vụ môi giới bất động sản

Khái niệm, nội dung môi giớinhà môi giới

Khái niệm về môi giới

Môi giới là hoạt động của người thứ ba với mục đích tạo sự thông cảm, thấu hiểu vể các vấn đề liên quan giữa các bên với nhau, hoặc việc giải quyết những công việc nào đó liên quan giữa hai bên, người môi giới lúc này đóng vai trò là cầu nối. Ngoài ra hoạt dộng môi giới có thể được xác định như một công việc để tạo thu nhập thông qua các thương vụ giữa các bên với nhau. Vì vậy, hoạt động môi giới là công việc với mục đích tạo ra thu nhập mà đối tượng của nó là các thương vụ được thực hiện giữa hai bên.

Nói theo cách đơn giản: MGBĐS là làm trung gian trong giao dịch mua bán BĐS. Hoạt động môi giới phải công khai, trung thực và tuân thủ pháp luật.

Như vậy, để làm sáng tỏ khái niệm về MGBĐS, có thể khẳng định rằng: “Hoạt động MGBĐS” dựa trên việc thực hiện công việc cho những người khác mà đối tượng là những quyền hạn khác nhau liên quan đến BĐS. Kết quả của những hoạt động này là việc thực hiện những yêu cầu của khách hàng như hợp đồng mua – bán, chuyển nhượng, cho thuê… BĐS với sự giúp đỡ của nhà môi giới. Những hoạt động này sẽ dẫn đến sự thay đổi ở khía cạnh pháp lý hay sự thay đổi về thực tế của BĐS. Nhà môi giới sẽ giúp các bên thực hiện giao dịch về BĐS thông qua kinh doanh dịch vụ môi giới mà đối tượng của nó là các quyền đối với BĐS.

Theo như các khái niệm, từ ngữ về kinh doanh BĐS quy định trong Luật Kinh doanh BĐS Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan thì khái niệm vể MGBĐS được hiểu là hoạt động mà theo đó bên môi giới làm trung gian cho các bên kinh doanh BĐS và bên mua nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS trong việc đàm phán giao dịch, ký kết hợp đồng kinh doanh BĐS và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

Nội dung môi giới

–   Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng.

–   Đại diện theo uỷ quyền để thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

–   Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản.

Nhà môi giới

–   Nhà môi giới thuộc nhóm cung cấp dịch vụ BĐS (nhóm giúp chủ đầu tư có thể chuyển các ý tưởng của họ thành hiện thực công trình có giá trị kinh tế cao hon từ BĐS);

–   Nhà môi giới BĐS chịu trách nhiệm cho thuê hoặc bán các loại BĐS cho khách hàng, họ chủ yếu tham gia vào các dự án lớn và là người cân đối các nhu cầu khách hàng với các phương án tài chính của chủ đầu tư;

–   Các nhà môi giới BĐS đóng vai trò chủ chốt trong kế hoạch tiếp thị, họ gợi ý các viễn cảnh, trình bày các đặc điểm của sản phẩm, các chức năng và lợi nhuận, thương thảo hợp đồng, đồng thời cung cấp các thông tin phản hồi vể cho các nhà đầu tư để kịp thời điều chính dự án.

Dựa theo khái niệm trên làm cơ sở quan trọng xác định tính chất của hoạt động MGBĐS:

Thứ nhất: Nhà MGBĐS luôn hoạt động phục vụ cho những người khác, họ đóng vai trò trung gian cho các bên. Nếu như nhà MGBĐS trở thành một bên nào đó của thương vụ thì việc thực hiện các hoạt động liên quan sẽ mất đi tính chất môi giới. Chẳng hạn, đối với những nhân viên làm việc trong phòng kinh doanh của công ty kinh doanh BĐS, kinh doanh nhà ở, khi họ bán hay cho thuê BĐS thuộc công ty đó mà thực hiện hoạt động MGBĐS thì đây không phải là hoạt động của nhà MGBĐS.

Thứ hai: Hoạt động của nhà MGBĐS là hoạt động có tính chất thương mại. Nhà MGBĐS thực hiện những hoạt động với mục tiêu kết nối những mối quan hệ mang tính thương mại đến việc ký kết hợp đồng mà hàng hoá là BĐS – một loại hàng hoá đặc biệt.

Thứ ba: Những công việc của nhà MGBĐS đều được trả công. Họ tiến hành những công việc trên là đế nhận được tiền công, tiền hoa hồng.

Sự cần thiết của dịch vụ môi giới bất động sản

Dịch vụ MGBĐS hình thành và phát triển là tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị trường.

Cần thiết theo yêu cầu của pháp luật

TTBĐS – Một thị trường rất phức tạp, hàng hoá là BĐS có giá trị rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dàn.

Xuất phát từ những hạn chế của TTBĐS Việt Nam trong thời gian qua, ngày 29/06/2006 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật kinh doanh BĐS và Luật này đã chính thức có hiệu lực từ 01/01/2007.

Khi MGBĐS – Một hình thức trong kinh doanh dịch vụ BĐS hình thành và phát triển, Luật kinh doanh BĐS đã ban hành những quy định cho ngành dịch vụ MGBĐS phát triển trong khuôn khổ của pháp luật. Tại chương IV, mục 1, từ Điều 44 đến Điều 50 của

Luật kinh doanh BĐS đã quy định về nguyên tắc hoạt động, nội dung, thù lao, hoa hồng, các quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân MGBĐS cũng như điều kiện cấp chứng chỉ MGBĐS. Điều này cho thấy Nhà nước và xã hội công nhận MGBĐS trở thành một nghề trong nền kinh tế thị trường.

Cần thiết để đáp ứng nhu cầu giao dịch của thị trường

TTBĐS là một thị trường mang tính chất đặc trưng horn các thị trường khác. Đặc biệt giá trị của BĐS lại rất lớn và tính thanh khoản của BĐS lại rất kém. Không phải một chủ thể nào tham gia vào TTBĐS cũng có thể thực hiện được giao dịch ngay theo mục đích của mình. Phần lớn, họ không có sự hiểu biết đầy đủ và lượng thông tin cần thiết đê thực hiện giao dịch. Vì vậy, lúc này người họ tìm đến đầu tiên chính là các tổ chức, cá nhân MGBĐS. Bởi họ sẽ nhận được sự giúp đỡ, tư vấn giúp đỡ và tìm thấy cái họ cần một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất thông qua nhà MGBĐS.