Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà Hà Nội dưới 2 tỷTính ổn định và khả năng tự tài trợ Hệ số này phản ánh việc sử dụng vốn hợp lý của doanh nghiệp, hệ số này không được vượt quá 1,0. Nếu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp […]

Continus reading