Kinh nghiệm của các nước về dịch vụ môi giới bất động sản (P3)

Hoạt động môi giới bất động sản của Singapore

Trước năm 1980, không có khung đào tạo cho môi giới và đại lý BĐS ở Singapore. Vào năm 1982, ERA Singapore thành lập công ty đầu tiên và bắt đầu phát triển một hệ thống đào tạo mà ERA đã học hỏi được từ nước Mỹ. Chính phủ Singapore thông qua cơ quan đất đai Singapore (IRAS) đã chấp nhận hệ thống đào tạo của ERA là một hệ thống đủ tốt để đào tạo các nhà môi giới và các đại lý BĐS.

Trước khi IRAS cấp một giấy phép MGBĐS cho bất kỳ ai, họ phải hoàn thành khoá đào tạo đầu tiên được ERA đào tạo. Ngày nay, chứng chỉ CEHA là rất cần thiết cho việc cấp giấy phép hành nghề MGBĐS:

  1. Trước khi giấy phép MGBĐS được cấp, các ứng viên phải trải qua một kỳ thi chung do Ban thi tuyển CEHA thuộc cơ quan IRAS (Chính phủ) tổ chức.
  2. Các điều kiện để tham dự kỳ thi CEHA: ít nhất 21 tuổi kể từ thời điểm đăng ký khoá học, Tối thiểu phải tốt nghiệp cấp 3.
  3. Kỳ thi CEHA: Các ứng viên phải trải qua 3 bài kiểm tra:

– Các chủ đề của bài kiểm tra 1 về Luật BĐS gồm: Luật về hợp đồng và ký kết hợp đồng, Luật BĐS, Luật Đại lý, Luật các quyền về BĐS, Luật về sở hữu và Luật Doanh nghiệp, Luật Quy hoạch và bảo tồn, Luật Thuế BĐS.

– Các chủ đề của bài kiểm tra 2 về Marketing BĐS gồm: Các nguyên tắc Marketing BĐS, Marketing các BĐS công, Marketing các BĐS tư nhân và đầu tư BĐS, Marketing BĐS công nghiệp, Marketing BĐS đầu tư xây dựng (nhà ở và thương mại).

– Các chủ đề của bài kiểm tra 3 về Quản lý hành nghề BĐS gồm: TTBĐS, Phân tích tài chính BĐS, Đầu tư BĐS và các hình thức đầu tư khác, Quy tắc ứng xử/Quản trị kinh doanh, Quản lý văn phòng và phát triển kinh doanh.

Lệ phí thi (cho 3 bài kiểm tra): 300 đô la Singapore.

Hoạt động môi giới bất động sản của Đức

Khoảng 25% các vụ buôn bán BĐS giữa những người mua là do văn phòng MGBĐS thu xếp, Các văn phòng này thường thu 3,5% giá bán, Thường thì người mua trả thù lao cho văn phòng môi giới, người bán cũng có trách nhiệm về hợp đồng với văn phòng. Tuy nhiên trong đa số các trường hợp thì người mua trả tiền thù lao cho văn phòng thay cho người bán.

Hoạt động môi giới bất động sản của Philippin

MGBĐS để cập đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ BĐS, trong đó người kinh doanh là nhà môi giới – người đóng vai trò đại diện cho 1 người khác trong việc chào bán, quảng cáo, lên danh sách, quảng bá, đàm phán hoặc tác động đến sự nhất trí giữa các bên về việc bán, mua, trao đổi, thế chấp hay thuê hoặc cùng hợp tác hoặc các giao dịch khác về BĐS, hay bất kỳ hoạt động nào trong lĩnh vực này để có được hay với mong muốn thu được một khoản phí.

Nếu có 10 năm MGBĐS sẽ trở thành nhà tư vấn BĐS, Nguyên tắc và quy định điều chỉnh việc cấp phép và giám sát hoạt động của những người kinh doanh BĐS, những nhà môi giới, các chuyên gia định giá và tư vấn, các tổ chức BĐS do Cục Quản lý thương mại và Bảo vệ khách hàng thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp ban hành.

Tóm lại:

Đúc kết kinh nghiệm phát triển dịch vụ MGBĐS từ các nước trên thế giới để rút ra bài học cho Việt Nam: Cần nhanh chóng thành lập Hiệp hội các nhà hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực BĐS với vai trò chủ đạo, thiết lập và điểu chỉnh các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, hình thành các chuẩn mực nghề nghiệp cho dịch vụ MGBĐS phát triển. Vì vậy, chúng ta cần tham khảo những chương trình đào tạo về định giá tài sản, MGBĐS và quản trị BĐS cũng như cách thức quản lý nghề, hành lang pháp lý của nghề… ở một số nước phát triển nghề này một cách chuyên nghiệp.