Một số lưu ý khi đàm phán trong giao dịch bất động sản

Một số đàm phán“>lưu ý khi đàm phán

a) Kiểm soát tiến độ đàm phán

–       Sử dụng thời gian, thời hạn đàm phán hợp lý, biết cách trì hoãn, gây trở ngại nếu nó có lợi cho mình.

–       Không để đối phương đưa cuộc đàm phán diễn ra quá nhanh hay điều khiển hoặc cuốn hút mình.

–       Nếu đối phương muốn chậm tiến độ, cần hiểu rõ nguyên nhân và gây sức ép.

–       Cách kiểm soát tốc độ:

+ Không nên chấp nhận một lời đề nghị nào đó ngay,

+ Chưa nên quyết định ngay,

+ Không đàm phán nhanh.

b) Khai thác yếu tố con người

–       Tranh thủ tối đa quan hệ tình cảm, tâm lý,

–       Luôn tỏ ra mình có ưu thế và đánh vào lòng tham, tính ích kỷ của đối phương,

–       Nên đưa ra nhiều tình huống quyết định. Do đó phải biết chia nhỏ mục tiêu,

–       Tạo vẻ chính thắng với chứng cứ (chứng cứ đôi khi có thể là giả),

–       Phải có mục đích cao và nhẫn nại,

–       Im lặng là vàng,

–       Ai cũng thích được tặng quà (chú ý đến khuyến mại),

–       Nhớ một nguyên lý: “ông rút chân giò bà thò nậm rượu”. Hai bên cùng có lợi,

–       Nên đưa ra phương án đơn giản để đối phương lựa chọn.

c) Xây dựng các giải pháp linh hoạt và chủ động

–      Xác định mục tiêu chính của đàm phán từ nhiều góc độ,

–      Biết cân nhắc lợi ích lâu dài với hạn chế trước mắt,

–      Phải linh hoạt với nhiều mức độ khác nhau,

–     Phải phân biệt những vấn đề nhỏ với vấn đề lớn, sẵn sàng linh hoạt nhân nhượng vấn đề nhỏ, nhưng đòi hỏi đối phương nhân nhượng vấn đề lớn,

–     Phải biết giả thua: Đưa ra yêu cầu cao, đối phương đòi nhân nhượng. Tiến tới giảm yêu cầu tuy nhiên vẫn là người đạt được mục tiêu.

d) Chú ý tính kỹ thuật tính kế hoạch

–     Lường trước những câu trả lời, vấn đề cơ bản cần phải phản ứng và những phương án mang tính nhượng bộ cho đối phương,

–     Lường trước cách trình bày: Đảm bảo tính thuyết phục và công bằng, tài liệu và tư liệu là bí quyết để hỗ trợ cho đàm phán mang tính chính thống,

–     Quan tâm tới sổ đàm phán: sổ ghi chép những thông tin tình tiết, nhượng bộ trong đàm phán,

–     Chú ý chiến lược trong đàm phán: Phải thể hiện mình là người có quyết tâm nhất, trả giá cao nhất. Vừa đấm, vừa xoa. Người nói nhiều, người nói ít phải phân định rõ ràng.