Nghiên cứu về khách hàng và đối thủ cạnh tranh trên thị trường bất động sản (P1)

Nghiên cứu về khách hàng và đối thủ cạnh tranh trên thị trường bất động sản

nghiên cứu khách hàng trên thị trường bất động sản

Khách hàng trên TTBĐS bao gồm các cá nhàn, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu về BĐS và có khả năng thanh toán phù hợp, chưa được đáp ứng và mong muốn được thoả mãn.

Trong kinh doanh, khách hàng là nhàn tố quan trọng nhất điều tiết mọi hoạt động của doanh nghiệp. Khách hàng vừa là mục tiêu theo đuổi, vừa là vũ khí cạnh tranh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn phát triển, mở rộng quy mô kinh doanh thì việc đầu tiên cần nghĩ tới là thị trường hay nói chính xác hơn là phát triển khách hàng như thế nào? Chính khách hàng sẽ quyết định quy mô, cơ câu của thị trường và vì vậy sẽ quyết định quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần coi khách hàng là trung tám của mọi hoạt động kinh doanh và hoạt động Marketing của mình. Nghiên cứu khách hàng, nâng cao tính thích ứng của sản phẩm với nhu cầu thị trường sẽ giúp doanh nghiệp bán được hàng và thu được lợi nhuận như mong muốn.

Quá trình nghiên cứu khách hàng, doanh nghiệp phải chỉ rõ được khách hàng của mình là ai và họ có những đặc điểm gì? Thực tế cho thấy sự lựa chọn của khách hàng là người tiêu dùng cá nhân thì khác với các doanh nghiệp mua BĐS phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, hay các cơ quan nhà nước. Do đó, việc nghiên cứu khách hàng có thể tiếp cận theo từng nhóm nêu trên.

* Phương pháp nghiên cứu khách hàng

–  Phương pháp nghiên cứu tư liệu: Là phương pháp thu thập thông tin bằng các nguồn tư liệu có sẵn. Có hai nguồn tư liệu chính đó là nguồn tư liệu bên trong doanh nghiệp và nguồn tư liệu từ bên ngoài.

Nguồn tư liệu bên trong doanh nghiệp bao gồm: Các thông tin từ các phòng chức năng như thống kê, kế hoạch, kế toán,… cho chúng ta các thông tin về lượng khách hàng của từng loại BĐS, đánh giá khái quát về tiềm năng kinh tế của các khách hàng thực tế. Các tư liệu có sẵn từ trước của phòng Marketing,…

Nguồn tài liệu bên ngoài doanh nghiệp gồm các thông tin thu thập thực tế và các phương tiện thông tin đại chúng.

Phương pháp nghiên cứu tư liệu sẽ đảm bảo cho các doanh nghiệp thu thập được các thông tin khác nhau về khách hàng trên TTBĐS. Các thông tin này thường đã được sử lý nên doanh nghiệp có thể tiếp thu chúng một cách dễ dàng, đơn giản. Đặc biệt, với phương pháp nghiên cứu tư liệu, doanh nghiệp sẽ thu thập được những thông tin mà họ không thể hoặc không có cơ hội tiếp Xác được với khách hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải lưu ý đến tính chính xác, tính khoa học và tính thời sự của các thông tin nhất là các thông tin thu thập từ các nguồn ở bên ngoài.

–   Phương pháp điều tra tại hiện trường: Là phương pháp nghiên cứu khách hàng bằng cách tiến hành điều tra tại nơi có các thông tin đó. Điều tra hiện trường giúp các nhà kinh doanh BĐS có thể tìm hiểu sâu hơn về khách hàng của mình, đặc biệt là về thái độ, động cơ, tập quán, sở thích của họ,… Các phương pháp được sử dụng bao gồm:

+ Phát phiếu điều tra

Phiếu điều tra là một công cụ nghiên cứu phổ biến nhất khi thu thập các số liệu gốc. Theo nghĩa rộng, phiếu điều tra là một loạt các câu hỏi mà người được hỏi cần trả lời. Phiếu điều tra là một công cụ rất mềm dẻo, nó có thể đưa ra các câu hỏi bằng nhiều hình thức khác nhau.

Trong quá trình soạn thảo phiếu điều tra, nhà nghiên cứu Marketing cần xác định rõ yêu cầu của mình để xác định được số lượng câu hỏi cần đưa ra, lựa chọn hình thức của các câu hỏi, cách trình bày và thứ tự của các câu hỏi đó.

Khi xác định lượng câu hỏi cần lưu ý loại bỏ các câu hỏi mà khách hàng khó trả lời, không muốn trả lời, không cần trả lời hoặc không nhất thiết phải trả lời, những câu hỏi thể hiện sự quan tàm vớ vẩn bởi nó sẽ kéo dài thời gian nghiên cứu và tác động không tốt tới thần kinh của người được hỏi. Khi xác định câu hỏi cần đánh giá được mức độ đóng góp của câu hỏi đó vào kết quả của việc nghiên cứu.