Nhân tố con người, máy móc thiết bị và quản trị kinh doanh ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư kinh doanh BDS của DN

nhân tố con người, máy móc thiết bị

Nhân lực là yếu tố then chốt đối với sự phát triển của mỗi công ty. Vì vậy, các doanh nghiệp không tiếc công sức đầu tư cho công tác tuyển dụng với mong muốn xây dựng được đội ngũ nhân sự trình độ cao. Trong khi đó, khoảng cách giữa cung – cầu nhân lực ngày càng lớn, khiến cuộc đua giữa các doanh nghiệp để tranh giành nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng căng thẳng. Trong thời điểm hiện nay và một vài năm tới, khoảng cách giữa cung – cầu nhân lực rất khó thu hẹp được trong phần lớn các ngành nghề.

Theo các chuyên gia, khi gia nhập WTO, các tập đoàn kinh tế thế giới vào Việt Nam, chắc chắn cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra trên thị trường xuất khẩu mà còn ở thị trường nội địa. Trong khi đó, sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam rất yếu kém. Yếu tố quan trọng nhất hiện nay là thiếu hụt đội ngũ cán bộ quản lý cao cấp được đào tạo theo yêu cầu của nển kinh tế hội nhập. Hơn ai hết, các doanh nghiệp phải tự thân vận động, đào tạo nguồn nhân lực cao cấp mới có thể đáp ứng yêu cầu của công việc.

Kinh doanh BĐS đòi hỏi nguồn lao động chất lượng cao, đặc biệt là các quản trị viên cấp cao. Nhân viên trong lĩnh vực này cần có nền tảng căn bản về nghiệp vụ đầu tư, nhanh nhạy với thị trường và tự tin trong công việc. Nhân viên MGBĐS cần hiểu rõ về dự án đang môi giới, tâm lý khách hàng và khả năng thuyết phục khách hàng. Nhân viên định giá BĐS cần có những kiến thức về đầu tư, định giá tài sản, làm việc trên tình thần khách quan, tuân thủ các tiêu chuẩn thẩm định giá và bám sát các diễn biến của thị trường, có khả năng phân tích các rủi ro và nguy cơ có thể xảy đến. Chất lượng công tác nghiên cứu đầu tư càng cao thì càng giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả đầu tư kinh doanh BĐS.

nhân tố quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh (hay quản trị doanh nghiệp) là một quá trình giám sát và kiểm soát nhằm bảo đảm việc quản lý kinh doanh phù hợp với lợi ích của các chủ sở hữu doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp được hiểu rộng ra là nhằm đảm bảo quyền lợi của những bên liên quan, không chỉ là chủ sở hữu mà còn cả nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, môi trường và các cơ quan nhà nước.

Quản trị doanh nghiệp liên quan chủ yếu đến hoạt động của hội đồng quản trị (hay hội đồng thành viên), ban giám đốc, các phòng ban, chứ không liên quan đến việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của công ty.

Đối với doanh nghiệp, việc thực hiện quản trị doanh nghiệp tốt có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động, khả năng huy động tài chính, đặc biệt là từ các thị trường vốn, hạn chế rủi ro trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, đảm bảo sự tuân thủ luật pháp và các quy định, giảm thiểu tình trạng tham nhũng.

Trên thực tế, các nhà đầu tư có xu hướng rót vốn vào các công ty có quản trị doanh nghiệp tốt và sẵn sàng trả giá cao hơn cho cổ phiếu của các công ty này. Nói cách khác, những doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn cao hơn về quản trị doanh nghiệp thường tiếp cận được nhiều nguồn vốn đầu tư với chi phí thấp hơn.

Đầu tư kinh doanh BĐS là ngành kinh doanh đòi một lượng vốn rất lớn, trong một thời gian dài. Do vậy, cùng một lúc doanh nghiệp không thể huy động tất cả các nguồn vốn thực hiện dự án chỉ bằng nguồn vốn tự có, doanh nghiệp cần kết hợp giữa nguồn vốn tự có và vốn huy động từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng, cá nhân hoặc hợp tác đầu tư với đơn vị khác. Do đó, yếu tố quản trị quyết định rất nhiều đến việc các tổ chức, cá nhân khác có đồng ý góp vốn hợp tác hay không. Nhìn vào khả năng quản trị doanh nghiệp mà đối tác có thể biết được doanh nghiệp có khả năng thực hiện dự án hay không, có sử dụng hiệu quả đồng vốn của họ không?