Thông tin về cung bất động sản Khái niệm Cung về BĐS là số lượng BĐS mà người bán sẵn sàng cung ứng và có khả năng bán ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Lượng cung về BĐS đề cập đến số lượng […]

Continus reading  

Thông tin về cầu bất động sản Khái niệm Cầu về BĐS là số lượng BĐS mà người mua sẵn sàng chấp nhận và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Lượng cầu về BĐS đề cập đến số lượng […]

Continus reading  

Thu thập thông tin về bất động sản Nguồn cung bất động sản – Các dạng cung: Bán, Cho thuê, cho thuê lại, Đầu tư liên doanh liên kết, Khai hoang, khai phá (bán đất chưa sử dụng thành sử dụng được). – Thông tin nguồn cung từ: Văn phòng […]

Continus reading