Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới bất động sản

Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới bất động sản

Về cơ bản, hoạt động môi giới bất động sản bao gồm các bước:

Bước 1: Tìm thông tin chung

–      Thông tin mua, bán, cho thuê (thông tin nguồn cung, cầu).

–      Phải xem xét BĐS bán một cách tỉ mỷ, cẩn thận và đầy đủ.

–      Điều tra phân tích môi trường, hạ tầng xung quanh, tình trạng kỹ thuật của BĐS.

–      Tinh trạng pháp lý của BĐS.

–      Chia sẻ cung cấp cho chủ sở hữu những thông tin về giấy tờ cần thiết cho việc bán.

–      Tìm khách hàng mua (bán).

Bước 2: Xử lý thông tin

–     Xác định được giá của chủ sở hữu muốn bán: phải tư vấn cho khách hàng xem giá có hợp lý không. Phải biết khu vực đó giá BĐS bao nhiêu, loại BĐS đó giá bao nhiêu.

–    Phải tập trung ghi chép miêu tả BĐS, chú ý đến đặc tính của BĐS đó: BĐS nằm trong khu vực đó, có BĐS nổi trội hơn làm giảm giá BĐS đó.

–      Soạn thảo thông tin để quảng cáo.

–      Phải thiết lập cơ sở dữ liệu riêng cho BĐS đó.

–      Phải thiết lập cơ sở dữ liệu riêng về khách hàng mua, bán.

–     Tìm hiểu phân tích cụ thể, chính xác nhu cầu của khách hàng mua cũng như điều kiện liên quan đến thương vụ.

–      Tận dụng những thông tin phản hồi của người mua: động cơ họ mua hàng…

–     Chia sẻ và cung cấp cho các bên tham gia những thông tin cần thiết về khía cạnh pháp lý: thuế, phí…

Bước 3: Giao dịch với khách hàng

–     Thoả thuận với chủ sở hữu những điều khoản về dịch vụ môi giới tiến tới ký kết hợp đồng.

–      Lên kế hoạch hành động.

–      Giới thiệu cho khách hàng mua BĐS phù hợp với họ.

–      Giúp đỡ tạo điều kiện cho các bên trong quá trình đàm phán.

–      Dẫn dắt các bên ký kết hợp đồng khởi điểm.

–      Hỗ trợ các bên trong việc hoàn chỉnh hồ sơ và chuẩn bị ký kết hợp đồng chính thức.

–      Tham gia thực hiện các hoạt động thoả thuận trong hợp đồng khởi điếm.

–      Thực hiện các công việc liên quan đến thương vụ.

–      Tham gia vào quá trình thanh toán tổ chức các lần chi trả giao tiền.

–     Phải hỗ trợ cho các vấn đề liên quan: ví dụ Hỗ trợ về tư vấn pháp lý hợp đồng mua bán, đăng ký sang tên, nộp thuế, ….

Bước 4: Kết thúc thương vụ

–      Giao nhận BĐS: vì có thể có sự sai lệch lúc giao nhận.

–     Kết thúc thương vụ và nhận tiền hoa hồng: ví dụ: ở nước ngoài khi đến một bước nào đấy của thương vụ, nhận 80 % hoa hồng. Kết thúc thì nhận phần còn lại.

–     Giải quyết các vấn để sau thương vụ: Chuyển tiền, sổ đỏ, … gửi thư cảm ơn đến khách hàng và đưa hồ sơ của họ vào hồ sơ khách hàng.