Thông tin trên thị trường bất động sản (P1)

Công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh

a) Tổ chức, cá nhân KDBĐS có trách nhiệm công khai thông tin về BĐS đưa vào kinh doanh.

b) Thông tin về BĐS được công khai tại sàn giao dịch BĐS và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Nội dung thông tin về BĐS bao gồm:

–      Loại BĐS,

–      Vị trí BĐS,

–      Thông tin về quy hoạch có liên quan đến BĐS,

–      Quy mô, diện tích của BĐS,

–      Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của BĐS,

–    Thực trạng các công trình hạ tầng, các dịch vụ về kỹ thuật và xã hội có liên quan đến BĐS,

–    Tinh trạng pháp lý của BĐS bao gồm hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng BĐS và giấy tờ có liên quan đến việc tạo lập BĐS, lịch sử về sở hữu, sử dụng BĐS,

–      Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng BĐS (nếu có),

–      Giá bán, chuyên nhượng, thuê, thuê mua BĐS,

–      Quyền và lợi ích của người thứ ba có liên quan,

–      Các thông tin khác.

Vai trò của hệ thống thông tin trên thị trường bất động sản

Hệ thống thông tin trên TTBĐS là toàn bộ các thông tin liên quan đến BĐS, bao gồm thông tin về: luật pháp, chính sách đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Chính phủ, vị trí của BĐS, môi trường, nhu cầu, mức cung, tâm lý, tập quán của người mua ở từng không gian và thời gian nhất định.

Do tính đặc thù của hàng hoá BĐS so với các hàng hoá thông thường khác nên hệ thống thông tin đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự vận hành của TTBĐS.

Hàng hoá BĐS có tính cá biệt và mang yếu tố không gian, thời gian, chịu tác động của các yếu tố tâm lý, tập quán, thị hiếu. Các hàng hoá BĐS còn có tác động, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Mặt khác, BĐS là loại hàng hoá khan hiếm và là bộ phận tài sản quan trọng của mỗi quốc gia, nên hệ thống luật pháp liên quan BĐS thường được quy định chặt chẽ và chịu sự tác động mạnh của các chính sách của Chính phủ.

Do hàng hoá BĐS chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố nên để có thể định giá hàng hoá BĐS đòi hỏi phải có một hệ thống thông tin đồng bộ và đầy đủ.

Thực tế cho thấy, điều kiện quan trọng để TTBĐS vận hành môt cách trôi chảy là phải có một hệ thống thông tin hoàn hảo, công khai, minh bạch và dễ tiếp cận. Giá cả BĐS trên thị trường có phản ánh đúng đắn quan hệ cung cầu hay không phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống thông tin. Hệ thống thông tin khó tiếp cận, không đầy đủ, mập mờ thiếu minh bạch về quy hoạch hoặc sự thay đổi chính sách của Nhà nước là một trong những nguyên nhân quan trọng làm xuất hiện một số cơn sốt về giá cả BĐS.

Việc hình thành một hệ thống thông tin thường xuyên về TTBĐS cho phép thị trường hoạt động trôi chảy, giảm chi phí giao dịch, tăng hiệu quả hoạt động của thị trường và giảm nguy cơ nền kinh tế bong bóng do đầu cơ quá mức vào BĐS.