Thông tin trên thị trường bất động sản (P2)

Cung về thông tin trên thị trường bất động sản

Các đối tượng cung cấp thông tin về BĐS chính là các chủ thể tham gia hoạt động trên trường BĐS.

–    Với tư cách là cơ quan quản lý vĩ mô, Nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ về luật pháp, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch… một cách công khai, minh bạch và phải tạo điều kiện cho mọi chủ thể có nhu cầu giao dịch về BĐS dễ dàng tiếp cận với các thông tin. Bên cạnh đó, Nhà nước còn cung cấp các dịch vụ tư vấn về thông tin (định giá BĐS…) cho các đối tượng có nhu cầu.

–    Các tổ chức trung gian, môi giới, tư vấn về BĐS là chủ thể cung cấp thông tin quan trọng trên thị trường. Hệ thống các tổ chức này càng phát triển, hoạt động càng chuyên nghiệp thì mức độ hoàn hảo của hệ thống thông tin BĐS càng cao.

Các loại thông tin trên thị trường bất động sản

Để đảm bảo cho các chủ thể kinh tế tham gia giao dịch trên thị trường có được những thông tin đáng tin cậy về BĐS, cần phải cung cấp những thông tin:

–     Thông tin về quyển sở hữu, quyền sử dụng của BĐS đăng ký giao dịch

–    Quy hoạch của Chính phủ, của địa phương về sử dụng đất có liên quan đến BĐS đăng ký giao dịch.

–    Quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến các quyền lợi từ BĐS như quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền cho thuê… của BĐS đăng ký giao dịch.

–    Các thông tin cụ thể về giá cả, vị trí, đặc điểm cụ thể của từng BĐS đăng ký giao dịch.

–    Các thông tin về BĐS có thể thay thế hoặc tương đương (giá cả, đặc điểm, vị trí…) đã đăng ký giao dịch trên thị trường.

Yêu cầu về thông tin trên thị trường bất động sản

Các thông tin cung cấp cho các chủ thể trên TTBĐS phải đảm bảo yêu cầu chính xác, kịp thời và đầy đủ.

Một trong những yêu cầu quan trọng đầu tiên của thông tin là tính chính xác. Trong TTBĐS, yêu cầu này càng trở nên cực kỳ quan trọng vì giá trị của BĐS rất lớn. Một quyết định đưa ra dựa trên một nguồn thông tin chính xác có thể giúp cho việc kinh doanh phát triển. Ngược lại, một quyết định sai do dựa vào nguồn tin không đúng sẽ gây thiệt hại không thể lường được cho một chủ thể nào đó trên thị trường.

Yêu cầu tiếp theo là thông tin phải kịp thời. Thông tin chỉ có giá trị khi nó được cung cấp một cách kịp thời. Tính kịp thời của thông tin có liên quan chặt chẽ với thời gian. Thời gian càng dài, thông tin càng để lâu thì giá trị của thông tin càng bị giảm.

Thông tin phải đáp ứng được yêu cầu đầy đủ. Nếu thông tin không đầy đủ sẽ dễ dẫn đến việc ra quyết định không chính xác.

Ngoài ra, các thông tin về pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến quản lý và phát triển TTBĐS phải được công khai và minh bạch. Trong điều kiện hiện nay, có thể đưa những thông tin này lên mạng điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng như báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình…