Thông tin về cầu bất động sản

Thông tin về cầu bất động sản

Khái niệm

Cầu về BĐS là số lượng BĐS mà người mua sẵn sàng chấp nhận và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định.

Lượng cầu về BĐS đề cập đến số lượng BĐS được mua ở từng mức giá cụ thể. Cầu vềBĐS đề cập đến toàn bộ mối quan hệ giữa lượng cầu và giá cả BĐS.

BĐS thường là những tài sản có giá trị lớn, giá trị tương đối ổn định và có xu hướng gia tăng theo thời gian nên ngoài mục đích sử dụng, BĐS còn được dùng vào nhiều mục đích khác nhau. Vì vậy, cầu về BĐS có thể được chia thành nhiều loại:

–     Cầu về tiêu dùng là cầu về BĐS để phục vụ cho mục đích tiêu dùng. Ví dụ cầu về nhà để ở, cầu về đất để xây dựng nhà ở…

–     Cầu về yếu tố sản xuất là cầu về BĐS để phục vụ cho mục đích sản xuất hoặc kinh doanh. Ví dụ nhà xưởng để sản xuất, cửa hàng và kho tàng để kinh doanh…

–     Cầu về đầu cơ là cầu về BĐS để phục vụ cho mục đích đầu cơ. Đầu cơ có thế được chia thành 3 loại:

+ Đầu cơ kiếm lời là dạng đầu cơ nhằm kinh doanh BĐS để kiếm lời.

+ Đầu cơ rửa tiền là dạng đầu cơ nhằm dùng BĐS để hợp pháp hoá các khoản tiền phi pháp và trốn tránh pháp luật.

+ Đầu cơ giữ tiền là dạng đầu cơ nhằm đối phó với lạm phát.

Đường cầu về bất động sản

Đường cầu về bất động sản là đường biêu diễn mối quan hệ giữa giá và lượng cầu về một loại BĐS nhất định (hình 1).

Cũng giống như trên các thị trường khác, đường cầu về BĐS là một đường dốc xuống từ trái sang phải. Có nghĩa là khi giá BĐS tăng, số lượng BĐS được yêu cầu sẽ giảm xuống và ngược lại.

Ngoài việc chịu tác động của giá cả BĐS, số lượng yêu cầu của BĐS còn phụ thuộc vào rất nhiều các nhân tố khác trên thị trường. Khi các nhân tố này thay đổi, số lượng yêu cầu về một loại BĐS nào đó cũng sẽ thay đổi theo.

Thông tin về cầu bất động sản 1

Ảnh minh họa

Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu bất động sản

–      Thu nhập của người tiêu dùng (I),

–      Giá cả của BĐS thay thế (Py),

–      Thị hiếu đối với BĐS (T),

–      Sự thay đổi của dân số (N),

–      Các chính sách và quy định của Chính phủ (G),

–      Các kỳ vọng (E).

Có thể biểu diễn tất cả các nhân tố ảnh hưởng đến cầu về BĐS bằng một công thức tổng quát:

trong đó:

Qx t – lượng cầu về BĐS X trong thời gian t,

Px t – giá BĐS X trong thời gian t,

It – thu nhập của người tiêu dùng trong thời gian t,

Py t – giá của BĐS có liên quan trong thời gian t,

Tt – thị hiếu của người tiêu dùng trong thời gian t,

G, – chính sách của Chính phủ trong thời gian t,

Nt – dàn số trong thời gian t,

E – các kỳ vọng.