Thông tin về cung bất động sản

Thông tin về cung bất động sản

Khái niệm

Cung về BĐS là số lượng BĐS mà người bán sẵn sàng cung ứng và có khả năng bán ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định.

Lượng cung về BĐS đề cập đến số lượng BĐS được cung ứng ở từng mức giá cự thể. Cung về BĐS đề cập đến toàn bộ mối quan hệ giữa lượng cung và giá cả của BĐS.

Đường cung về bất động sản

Đường cung về bất động sản là đường biểu diễn mối quan hệ giữa số lượng BĐS cung ứng và giá cả của BĐS đó.

Quan hệ giữa giá cả và số lượng cung được biểu diễn ở hình 2.

Thông tin về cung bất động sản 1

Hình 2: Đường cung về bất động sản

Với điều kiện các nhân tố khác không thay đổi, nếu giá BĐS tăng lên thì khả năng cung ứng BĐS cũng tăng lên và ngược lại. Vì vậy, số lượng cung về BĐS có quan hệ tỷ lệ thuận với giá cả của BĐS đó trên thị trường. Đường cung về BĐS tương dối dốc, phản ánh khả năng thay đổi số lượng BĐS không dễ dàng.

Riêng đối với đất đai, tổng số lượng cung ứng trong một phạm vi nhất định là cố định (hình 3).

Thông tin về cung bất động sản 1

Đường cung về tất cả các loại đất đai là một đường thẳng đứng. Song cung đất đai đối với từng mục đích sử dụng có thể thay đổi tuỳ thuộc vào giá của đất theo mục đích sử dụng.

Các nhân tố ảnh hưởng đến cung bất động sản

–      Giá của các yếu tố đầu vào (Pj),

–      Các chính sách và luật lệ của Chính phủ (G),

–      Các kỳ vọng (E).

Có thể biểu diễn tất cả các nhân tố ảnh hưởng đến cung BĐS bằng một công thức tổng quát:

Thông tin về cung bất động sản 1

Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản

Thông tin về cung bất động sản 1

Người mua và người bán tìm đến nhà môi giới để thông qua nhà môi giới tiến hành việc mua (bán, cho thuê) BĐS một cách có hiệu quả và nhanh chóng nhất, nhà môi giới sau khi tìm hiểu kỹ các nguyện vọng, yêu cầu của các bên sẽ tiến hành làm các thủ tục cần thiết để thực hiện một giao dịch, bên có nhu cầu mua (bán, cho thuê…) sẽ phải trả một khoản chi phí nhất định gọi là lệ phí hợp đồng môi giới, sau khi nhà môi giới đạt đến kết quả cuối cùng và giao dịch thành công thì nhà môi giới sẽ được hưởng tiền hoa hồng tính trên % giá trị BĐS đã được thoả thuận kỹ lưỡng trong hợp đồng của 2 bên.

Xác định đối tượng của thương vụ

Người cung

–       Người bán:

+ Lí do nguyện vọng của họ: nhanh hay chậm,

+ Nắm được thông tin về BĐS như thế nào,

+ Các điều kiện kèm theo,

+ Khung giá có phù hợp, các điểu kiện về kinh tế (thuế hoặc phí),

+ Năng lực bán của khách hàng: có đủ điều kiện pháp lý.

–       Người cho thuê:

+ Đầu tư,

+ Sinh lợi: để thu nhập hàng tháng không quan tâm giá BĐS,

+ Trông coi: để bảo vệ,

+ Lí do: ví dụ cho thuê để người đi thuê đầu tư trang thiết bị cho bất động sản.

–       Người bán: Tự nguyên hay bị ép buộc.

Người cầu

–       Người mua:

+ Quan tâm đến đặc tính của BĐS,

+ Giá cả BĐS: xác định khả năng tài chính,

+Mục tiêu của người mua,

+ Các ràng buộc khác: ví dụ đối với người nước ngoài: vấn để mua nhà…

– Người thuê:

+ Cụ thể chính xác ngay ban đầu,

+ Rất nhanh gọn,

+ Chú ý tính ổn định BĐS,

+ Chủ sở hữu quan tâm đến người thuê: quan tâm thu nhập người thuê, hoàn cảnh người thuê, độ ổn định…

Xác định các bên tham gia thương vụ

Phân loại khách hàng

+ Hiểu mục tiêu của việc mua bán phải rõ ràng, mua để đầu cơ hay để sử dụng,

+ Người bán là chủ đầu tư cấp 1 hay cấp 2, là cá nhân hay doanh nghiệp,

+ Tìm hiểu độ tuổi của khách hàng: vì ảnh hưởng đến tâm sinh lý. Ví dụ: già – đắn đo, trung tuổi – táo bạo,

+ Nghề nghiệp,

+ Thu nhập: sở thích của họ, tiềm năng.

Xác định các bên tham gia

+ Thông tin cá nhân, tổ chức đó,

+ Mục tiêu tham gia thương vụ,

+ Các kỳ vọng: mua để ở, để chờ tăng giá, gần trường…,

+ Mức độ sẵn sàng,

+ Điều kiện pháp lý.

Lập hồ sơ thương vụ môi giới

Khi đơn vị hoặc các nhân MGBĐS nhận được yêu cầu của khách hàng về một thương vụ MGBĐS cụ thể thông qua một hợp đồng môi giới, ngay lập tức người môi giới lập hồ sơ môi giới nhằm quản lý thương vụ môi giói này. Hồ sơ môi giới thường gồm: yêu cầu môi giới của khách hàng, hợp đồng mỏi giới, các thông tin liên quan đến thương vụ môi giới, thông tin liên quan đến BĐS cần môi giới, đây là những cơ sở quan trọng để đơn vị môi giới, người môi giới thực hiện công việc môi giới.

Nội dung cụ thể hồ sơ môi giới bao gồm:

– Thông tin cá nhân.

– Giấy tờ liên quan đến BĐS.

– Giấy tờ khác liên quan đến thương vụ.

– Hợp đồng dịch vụ môi giới.

– Những ghi chép về khách hàng: đưa ra nhận xét về khách hàng nhằm mục đích phục vụ tốt hơn.

– Dạng hồ sơ: văn bản, file văn bản.

Chủ ỷ: Không nhận bản gốc giấy tờ của khách hàng, chỉ dùng để photo. Trong suốt quá trình diễn ra thương vụ phải tiếp tục thu thập giấy tờ liên quan.