Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản (P1)

Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản

Trước khi có Luật Kinh doanh BĐS thì vai trò của “cò” nhà đất chưa được thừa nhận trong xã hội. Nói đến cò nhà đất là người dân thường đắn đo, tàm lí sợ bị lừa đảo, vì vậy họ không muốn khi tham gia giao dịch BĐS trên thị trường lại phải thông qua “cò” nhà đất. Tuy nhiên cũng có những giao dịch thành công khi có sự tham gia của cò với vai trò trung gian.

Do tâm lí lo sợ của người dân và vai trò của nhà môi giới chưa được xã hội thừa nhận, điều này hạn chế các giao dịch trên thị truờng, làm giảm số lượng các cuộc giao dịch, dẫn tới kìm hãm sự phát triển của thị truờng BĐS.

Rõ ràng MGBĐS có những mặt tích cực và tiêu cực, chính những người tham gia nhiều khi làm cho thị trường này méo mó, nhưng không thể phủ nhận vai trò của những nhà môi giới, họ là chất Xác tác đưa các giao dịch tới thành công, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của thị trường BĐS. Với tư cách là trung gian cho hai bên thực hiện các giao dịch BĐS liên quan đến BĐS thì MGBĐS hay nói đúng hơn là nhà MGBĐS có những vai trò cơ bản:

Thu thập và cung cấp thông tin về bất động sản và các thông tin khác có liên quan đến bất động sản

Đặc thù của hàng hoá BĐS và TTBĐS là một thị trường không hoàn hảo, thông tin vé thị trường, về hàng hoá không thật đầy đủ, không được phổ biến rộng rãi và tiêu chí tham gia đánh giá BĐS cũng không chính xác như các hàng hoá khác.

Vì vậy hệ thống thông tin đóng một vai trò quan trọng đối với sự vận hành của TTBĐS, đó là toàn bộ các thông tin liên quan đến BĐS, bao gồm các thông tin về: Luật pháp, chính sách đất đai, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, vị trí của BĐS, môi trường, nhu cầu, mức cung tâm lý tập quán… BĐS là một hàng hoá đặc biệt, khan hiếm, chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố và là bộ phận tài sản quan trọng của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội và của các hộ gia đình và cá nhân.

Khi trên thị trường thông tin về các giao dịch đầy đủ, đồng bộ sẽ đưa TTBĐS vận hành thuận tiện hơn, người mua và người bán đều hiểu biết về những thông tin đó, họ sẽ dễ dàng quyết định lựa chọn thị trường tham gia giao dịch. Đồng thời TTBĐS nước ta mới sơ khai hình thành các giao dịch công khai trên thị trường ít, chủ yếu là giao dịch ngầm và số lượng người tham gia giao dịch trên thị trường là số lượng nhỏ không đủ để trở thành cạnh tranh hoàn hảo.

Từ đó dẫn tới giá cả cạnh tranh cũng không hoàn hảo và người bán có nhiều lợi thế hơn trong việc quyết định. Như thế rõ ràng giá cả ở đây không phản ánh đúng mối quan hệ cung cầu. Hệ thống thông tin không hoàn hảo thiếu chính xác sẽ dẫn đến biến động mạnh, thị trường lên cơn sốt giá hoặc là sụp đổ, người tham gia giao dịch nhiều khi phải chấp nhận những giá quá cao, có nhu cầu mua nhưng lại không có khả năng thanh toán.

Các tổ chức môi giới là một trong các chủ thể cung cấp thông tin quan trọng trên TTBĐS. Hệ thống các tổ chức ngày càng phát triển, hoạt động càng chuyên nghiệp thì mức độ hoàn hảo của thông tin BĐS ngày càng cao, hạn chế được rất nhiều rủi ro cho các đối tượng tham gia trên TTBĐS.

Thông tin về BĐS và các thông tin khác có liên quan đến BĐS là cơ sở rất quan trọng cho việc thực hiện giao dịch, các quyền và lợi ích chứa đựng bên trong BĐS.

Công việc đầu tiên của nhà MGBĐS là việc thu thập đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết về BĐS và các thông tin có liên quan đến BĐS đó.

Nội dung thông tin về BĐS bao gồm:

–      Loại BĐS

–      Vị trí BĐS

–      Thông tin về quy hoạch có liên quan đến BĐS

–      Quy mô, diện tích của BĐS

–      Đặc điểm, tính chất, công nâng sử dụng, chất lượng của BĐS

–     Thực trạng các công trình hạ tầng, các dịch vụ về kỹ thuật và xã hội có liên quan đến BĐS

–     Tinh trạng pháp lý của BĐS bao gồm hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng BĐS và giấy tờ có liên quan đến việc tạo lập BĐS, lịch sử về sở hữu, sử dụng BĐS…

–      Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng BĐS (nếu có)

–      Giá bán, chuyển nhượng, thuê, cho thuê, thuê mua BĐS

–      Quyền và lợi ích của người thứ ba có liên quan

–      Các thông tin khác liên quan đến BĐS.

Nhà MGBĐS phải có nhiệm vụ công khai tất cả những thông tin đã thu thập được vềcác BĐS và phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đó cho khách hàng. Nếu nhà MGBĐS cung cấp những thông tin về BĐS không trung thực, gian lận, lừa dối… thì sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật và bị cấm.