Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản (P3)

Mở kênh thị trường công khai, minh bạch vé bất động sản giúp thị trường bất động sản hoạt động ổn định, góp phán ổn định trật tự, an ninh xã hội

BĐS là tài sản quan trọng đối với mỗi quốc gia, cộng đồng và người dân. Nó là tài sản có giá trị lớn, vì vậy bất kì một quan hệ giao dịch BĐS nào trên thị trường cũng có tác động mạnh đến các hoạt động kinh tế xã hội khác nhau.

BĐS lại phụ thuộc và chịu sự chi phối của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tập quán của mỗi vùng, mỗi địa phương, mỗi cộng đồng khác nhau. Thông tin và các yếu tố cấu thành thị trường thường không hoàn hảo. Nguyên nhân là do bản thân hiện vật của của từng BĐS chỉ phản ánh được tình trạng vật chất mà không phản ánh được tình trạng pháp lý về quyền sở hữu (quyền sử dụng) của BĐS. Đó là những thông tin, yếu tố mà người mua, thuê, nhận thế chấp, nhận góp vốn… cần nắm bắt, am hiểu. Nhưng hầu hết người mua, thuê nhận thế chấp… lại không am hiểu hoặc không có đủ điều kiện để tìm hiểu kĩ các thông tin về BĐS. Một khi thị trường hoạt động không lành mạnh, giá cả lên xuống thất thường, sẽ tác động trực tiếp đến xã hội, xáo trộn tư tưởng, người dân hoài nghi về chính sách pháp luật làm cho xã hội thiếu ổn định.

Thông qua các tổ chức môi giới chuyên nghiệp, các chủ thể tham gia giao dịch BĐS sẽ được cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về BĐS, hạn chế tiêu cực phát sinh, góp phần ổn định trật tự, an ninh xã hội.

Một nhà MGBĐS chuyên nghiệp phải có trách nhiệm cao trong công việc của mình, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp phải được đặt lên hàng đầu. Do đó, những thông tin mà khách hàng nhận được từ nhà MGBĐS phải là thông tin đầy đủ, chính xác và được công khai, minh bạch. Điều này sẽ là động lực cho TTBĐS phát triển ổn định, lành mạnh và hiệu quả. Bởi khi TTBĐS công khai, minh bạch sẽ là cơ sở quan trọng giúp cho việc thực hiện các giao dịch hợp pháp, hạn chế được rất nhiều lượng giao dịch” ngầm” trên thị trường.

Như vậy, vai trò cung cấp thông tin về BĐS một cách công khai, minh bạch từ nhà MGBĐS là vô cùng quan trọng, giúp cho TTBĐS phát triển lành mạnh, hiệu quả và phát huy được vai trò to lớn đối với sự phát triển nền kinh tế quốc dân.

Giúp Nhà nước hoàn thiện công tác quản lý bất động sản nói chung và quản lý thị trường bất động sản nói riêng

Bản thân mỗi BĐS cũng chứa đựng các thông tin về pháp lý, đặc tính… nên thông qua các giao dịch trên thị truờng BĐS những điều kiện không phù hợp thực tế trong chính sách quản lí đất đai của nhà nước sẽ được bộc lộ. Đó là một trong các cơ sở để Nhà nước đổi mới, bổ sung, hoàn thiện công tác quản lí đất đai quản lí BĐS: Thiết lập hệ thống, quy trình đăng kí đất đai, đăng kí tài sản, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… nhằm tạo điều kiện cho các quan hệ đất đai được thực hiện phù hợp với các quan hệ kinh tế – xã hội, từ đó mở rộng và phát triển TTBĐS, khắc phục tinh trạng giao dịch ngầm, tình trạng hành chính hoá các quan hệ dân sự về đất đai.

Nhu cầu giao dịch BĐS ngày càng phong phú và đa dạng của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – chính trị – xã hội và của các tầng lớp dân cư có thể đáp ứng được các giao dịch trên TTBĐS, thông qua các tổ chức trung gian môi giới về BĐS. Sự hình thành và phát triển của các tổ chức môi giới là tất yếu khách quan. Dịch vụ môi giới cũng là một nghề cần được công khai hoá coi ngành này như bao ngành nghề khác và tạo khuôn khổ pháp lý cho dịch vụ môi giới phát triển đúng hướng.

Hoạt động của các công ty kinh doanh BĐS và người MGBĐS là yếu tố góp phần hoàn thiện môi trường pháp lý hoạt động quản lý Nhà nước đối với BĐS, hoạt động kinh doanh BĐS cũng như với TTBĐS. Bởi lĩnh vực MGBĐS nằm trong hoạt động kinh doanh BĐS, đây chính là nơi phát sinh và bộc lộ rõ những xung đột lợi ích giữa các đối tượng tham gia TTBĐS. Nếu môi trường pháp lý không đủ chặt chẽ và hiệu lực thì những mâu thuẫn phát sinh, phát triển sẽ dẫn đến những đổ vỡ trên thị trường.

Hoạt động MGBĐS sẽ góp phần đưa pháp luật đến với các chủ thể tham gia TTBĐS, giúp họ luôn có ý thức tìm hiểu và tuân thủ pháp luật trong quá trình theo đuổi lợi ích của mình. Đồng thời cũng phản ánh những bất cập từ thực tế tới các nhà làm luật kịp thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hơn. Và thông qua hoạt động của các tổ chức, cá nhân MGBĐS, Nhà nước có những biện pháp kịp thời để điều chỉnh TTBĐS phát triển tốt hơn.

Khai thác nguồn thu cho ngân sách nhà nước

TTBĐS ngày càng phát triển thì nhu cầu giao dịch sẽ ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Nhưng do đặc tính về BĐS là thông tin thường không hoàn hảo, giao dịch chủ yếu là giao dịch ngầm Nhà nước không thể kiểm soát được các giao dịch đó, nên việc thu thuế đối với những người có thu nhập cao khi tham gia giao dịch trên thị trường Nhà nước không thể thực hiện được.

Theo thống kê có trên 70% các giao dịch BĐS được thực hiện thông qua các tổ chức môi giới không đăng kí kinh doanh, gây thất thu lớn cho ngân sách của Nhà nước. Mà thuế là nguồn thu chính của Nhà nước để trang trải cho mọi hoạt động, chi phí của cả nước. Vì vậy khi các tổ chức, cá nhân môi giới này được còng nhận cho phép hành nghề và có đăng ký kinh doanh sẽ giúp cho họ hoạt động có hiệu quả horn đồng thời thông qua các giao dịch đó Nhà nước tăng thu nhập về thuế.