Xác định thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm

Xác định thị trường mục tiêuđịnh vị sản phẩm

Thông thường, không có một loại BĐS nào có thể thoả mãn được nhu cầu của mọi khách hàng. Khách hàng của doanh nghiệp thường được phân bố trên một phạm vi rộng và họ có những đòi hỏi rất khác nhau đối với BĐS. Mặt khác, kinh doanh trên TTBĐS thường đòi hỏi một lượng vốn khá lớn. Hầu hết không có một nhà kinh doanh BĐS nào có đủ nguồn lực để chiếm lĩnh được tất cả các bộ phận thị trường khác nhau với hiệu quả cao. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả trong kinh doanh, mỗi nhà kinh doanh cần phải tìm ra những phần thị trường hấp dẫn nhất mà họ có khả năng phục vụ một cách có hiệu quả. Bộ phận thị trường đó được gọi là thị trường mục tiêu của doanh nghiệp.

Thị trường mục tiêu là bộ phận thị trường phù hợp nhất với đặc điểm và khả năng kinh doanh của doanh nghiệp, là bộ phận thị trường đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho nhà kinh doanh.

Để xác định được thị trường mục tiêu, trước tiên doanh nghiệp cần phái tiến hành phân đoạn thị trường. Phân đoạn thị trường là việc phân chia thị trường thành các bộ phận khác nhau theo các kỹ thuật và tiêu thức phân đoạn lựa chọn. Đoạn thị trường là nhóm khách hàng có yêu cầu tương tự nhau đối với một loại BĐS.

Để tìm kiếm những khả năng phân đoạn thị trường một cách tốt nhất đối với doanh nghiệp, những người làm Marketing phải thử với nhiều tiêu thức rất khác nhau. Với TTBĐS, chúng ta có thể phân đoạn thị trường theo các tiêu thức cơ bản: Phân đoạn thị trường theo thu nhập (theo năng lực tài chính), quy mô gia đình, tuối tác và giai đoạn của chu kỳ gia đình, khu vực địa lý, lối sống, tính cách, theo lợi ích đang tìm kiếm, theo thái độ của khách hàng đối với BĐS, theo mục đích sử dụng, V.V….

Sau khi lựa chọn được các tiêu thức phàn đoạn phù hợp, doanh nghiệp tiến hành phân chia thị trường thành các đoạn khác nhau sau đó xác định đặc điểm của từng đoạn thị trường cụ thể.

Dựa trên cơ sở đặc điểm của từng đoạn thị trường đã chia, doanh nghiệp tiến hành phân tích và đánh giá mức độ hấp dẫn của từng đoạn thị trường.

Vói kết quả đánh giá mức độ hấp dẫn của từng bộ phận thị trường, cùng với việc phân tích nguồn lực cũng như mọi thế mạnh của mình, nhà kinh doanh BĐS có thể chọn một hoặc một số đoạn thị trường hấp dẫn nhất để xâm nhập.

Nếu doanh nghiệp quyết định chỉ tham gia vào một đoạn thị trường nhất định thì phải xác định rõ xem nên chọn đoạn thị trường nào?